top of page

Privacy beleid

 

Welkom bij TalentAcquisitie.be. Dit Privacybeleid (hierna "Beleid") legt uit welke informatie we van u verzamelen, hoe deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt, met inbegrip van informatie over ons gebruik van cookies, en hoe we uw privacy beschermen.

TalentAcquisitie.be respecteert de privacy van gegevens en past de best practices toe in overeenstemming met de geldende privacywetten en -regelgeving, inclusief de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de California Consumer Privacy Act ("CCPA").

Gebruik van deze website

Dit Privacybeleid beschrijft de informatie die we van u verzamelen en hoe deze kan worden opgeslagen en verwerkt op TalentAcquisitie.be, inclusief gelinkte sites zoals hrtoolz.online. 

Deze website en de bijbehorende TalentAcquisitie.be-evenementen en -publicaties bieden producten, inhoud en diensten voor professionele en consumenten doelgroepen en zijn niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 13 jaar. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie van personen onder de leeftijd van 13 jaar.

Indien u een inwoner bent van de Europese Unie (EU), houd er dan rekening mee dat er enkele bepalingen in dit Privacybeleid van toepassing zijn op u.

Indien u een Californische consument bent (VS), houd er dan rekening mee dat er ook enkele bepalingen in dit Privacybeleid zijn die op u van toepassing zijn.

Dit beleid beschrijft:

Welke informatie we verzamelen en hoe we deze verzamelen

TalentAcquisitie.be verzamelt gegevens over u die vergelijkbaar zijn met de informatie die doorgaans op een zakelijk visitekaartje te vinden is: voornaam, achternaam, functietitel, werkgever/bedrijfsnaam, werkadres, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer. In sommige gevallen vragen we u om extra professionele informatie te verstrekken, zoals de grootte van het bedrijf waarvoor u werkt en de branche waarin het actief is.

Om de informatie die u ons verstrekt te verbeteren en bij te werken, kunnen we deze combineren met professionele informatie of persoonlijke gegevens die we verzamelen van derde bronnen. De persoonlijke gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen, omvatten zowel de persoonlijke als professionele informatie die u verstrekt, evenals informatie die we verkrijgen van derde partijen.

Deze website verzamelt ook automatisch bepaalde informatie met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën, zoals IP-adressen, de regio of algemene locatie van een computer of apparaat dat toegang heeft tot internet, browsertype, besturingssysteem, paginaweergave geschiedenis en andere gebruiksinformatie.

Hoe we het verzamelen

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u zich registreert om producten, inhoud of diensten aan te schaffen die worden aangeboden door TalentAcquisitie.be, inclusief gelinkte sites zoals deze van de eigenaar: hrtoolz.online gcv.

Wat gebeurt er als u geen persoonlijke gegevens verstrekt?

Om de producten, inhoud of diensten te kunnen leveren die u heeft aangevraagd, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. We kunnen daarom geen producten, inhoud of diensten leveren als u dergelijke persoonlijke informatie niet verstrekt.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

TalentAcquisitie.be onderhoudt beveiligingsmaatregelen, waaronder technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, toegang, onopzettelijke openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We eisen van derde partijen met wie we samenwerken dat ze redelijke beveiligingsmaatregelen handhaven.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke informatie opslaan op TalentAcquisitie.be's eigen beveiligde servers of andere intern gehoste technologieën. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden opgeslagen door derde partijen, via cloudservices of andere technologieën, waarmee TalentAcquisitie.be contracten heeft gesloten om de bedrijfsvoering van TalentAcquisitie.be te ondersteunen (o.a. Wix & Stripe).

Deze derde partijen mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of toegang krijgen tot deze gegevens, behalve voor opslag en ophalen in de cloud, en TalentAcquisitie.be vereist van dergelijke partijen dat ze ten minste hetzelfde beveiligingsniveau handhaven als wij (zie "Beveiliging van uw persoonlijke gegevens" hierboven).

Wat we doen met de persoonlijke gegevens die we verzamelen

We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen om met u te communiceren, te leveren wat u aanvraagt, onze service te verbeteren en andere informatie of zakelijke aanbiedingen te presenteren die voor u interessant kunnen zijn.

  • Om met u te communiceren: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals berichten over uw registratie, transacties en wijzigingen in de voorwaarden en beleidsregels van TalentAcquisitie.be, en voor interne doeleinden.

  • Om te leveren wat u vraagt: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om de producten, inhoud of diensten te leveren die u aanvraagt. Als u deelneemt aan een enquête, prijsvraag of soortgelijke TalentAcquisitie.be-initiatieven, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om dergelijke promoties te beheren.

  • Om onze service te verbeteren: We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor auditing, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, inhoud en diensten van TalentAcquisitie.be te verbeteren.

  • Om aanbiedingen te presenteren die voor u interessant kunnen zijn: We kunnen contact met u opnemen om u extra producten, inhoud of diensten aan te bieden van TalentAcquisitie.be of derden die voor u interessant kunnen zijn. Uw persoonlijke gegevens blijven bij TalentAcquisitie.be, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat TalentAcquisitie.be deze mag delen, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het ontvangen van een zakelijk aanbod van een van onze externe partners.

Juridische basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

TalentAcquisitie.be gebruikt de persoonlijke informatie die u verstrekt om u hoogwaardige producten, inhoud en diensten te bieden op basis van uw verzoek, om belangrijke communicaties te verzenden en voor interne doeleinden zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek om u de informatie te verstrekken die u nodig heeft om de meest geïnformeerde technologie-aankoopbeslissingen te nemen.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie gebruiken om u producten, inhoud of diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw interesses of voorkeuren die u met ons hebt gedeeld. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden die inhoud, evenementen en andere zakelijke diensten of aanbiedingen sponsoren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming. In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anders verwerken als TalentAcquisitie.be een legitiem belang heeft om dit te doen en als dit geen inbreuk maakt op uw rechten en vrijheden. We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken in situaties waarin uw rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen, tenzij we uw toestemming hebben of dit anderszins vereist of toegestaan is door de wet.

Wanneer en hoe we uw persoonlijke gegevens delen met anderen

TalentAcquisitie.be kan uw persoonlijke informatie delen om content en diensten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn, inclusief gesponsorde content en evenementen, voor zakelijke activiteiten en om te voldoen aan geldige juridische processen.

Indien u een inwoner van de EU bent, deelt TalentAcquisitie.be uw persoonlijke informatie alleen met derden buiten TalentAcquisitie.be met uw toestemming.

Voor content en diensten die voor u interessant kunnen zijn of die u aanvraagt: Zoals hierboven vermeld, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld onder de TalentAcquisitie.be sponsors om u informatie te verstrekken over producten, inhoud en diensten die voor u interessant kunnen zijn, evenals voor interne analytische en zakelijke ontwikkelingsdoeleinden.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie delen met derden om gesponsorde content of andere door u aangevraagde diensten te leveren (zie "Gesponsorde Content van Derden en Evenementen" hieronder). Uw persoonlijke gegevens blijven echter in het bezit van TalentAcquisitie.be, tenzij u specifiek aangeeft dat TalentAcquisitie.be deze mag delen met de derde partij sponsor(s).

  • Voor zakelijke activiteiten: We kunnen ook uw persoonlijke informatie delen met derden met wie we samenwerken om de bedrijfsvoering van HRTOOLZ.online GCV te ondersteunen, zoals levering, verwerking van betalingen, e-mailimplementatie, beheer van lijsten en gegevensverwerking.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u het zakelijke aanbod te sturen dat u aanvraagt. Bovendien kan uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de derde partij sponsor(s) van het aanbod om met u te communiceren over het aanbod. Houd er rekening mee dat nadat uw persoonlijke informatie is gedeeld met de sponsor, het privacybeleid van de sponsor, inclusief informatie over hoe u zich in de toekomst kunt afmelden, van toepassing zal zijn op uw persoonlijke informatie.

  • Zoals vereist door de wet: Uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld wanneer dit wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om te voldoen aan geldige juridische procedures.

In geval van nieuwe eigenaar: Als het eigendom van HRTOOLZ.online GCV of een van zijn producten of diensten geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgedragen, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Internationale gegevensoverdrachten

Dit artikel is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die zijn verzameld door TalentAcquisitie.be van EU-ingezetenen.

Als TalentAcquisitie.be uw persoonlijke gegevens deelt binnen de HRTOOLZ.online-websites of met een andere derde partij zoals beschreven in dit privacybeleid, en uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie of de EER, of die als adequaat wordt beschouwd door de Europese Commissie, zal HRTOOLZ.online (als gegevensbeheerder/gegevensexporteur) een dergelijke overdracht (naar een gegevensverwerker/gegevensimporteur) alleen maken als er passende waarborgen zijn, zoals bindende bedrijfsregels, standaardcontractuele clausules, goedgekeurde gedragscodes of goedgekeurde certificeringsmechanismen. Neem voor meer informatie contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van HRTOOLZ.online (zie contactgegevens hieronder).

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de duur van uw zakelijke relatie met ons, en we zullen uw informatie alleen bewaren zolang dat nodig is, voor welk doel dan ook we het gebruiken, tenzij we uw toestemming hebben verkregen om het voor een ander of vergelijkbaar doel te gebruiken.

Uw rechten en voorkeuren

Als u wilt dat HRTOOLZ.online de categorieën en specifieke persoonlijke gegevens verstrekt die TalentAcquisitie.be verzamelt, uw persoonlijke gegevens worden gewist (als u een inwoner van de EU bent) of verwijderd (als u een Californische consument bent), dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht (als u een Californische consument bent), dat u niet langer wilt dat we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, of om anderszins de verwerking van 

uw persoonlijke gegevens door TalentAcquisitie.be te beperken, kunnen we enkele basisgegevens behouden om te voorkomen dat u in de toekomst ongewenst materiaal verstuurt, en om uw verzoek en ons antwoord bij te houden.

Bevestiging van uw persoonlijke gegevens

Dit gedeelte is van toepassing op alle persoonlijke informatie die is verzameld door TalentAcquisitie.be van EU-ingezetenen en Californische consumenten.

Om te bevestigen dat HRTOOLZ.online uw persoonlijke gegevens verwerkt, of om toegang te krijgen tot, bij te werken of te corrigeren de persoonlijke gegevens die HRTOOLZ.online over u heeft, of om een kopie te verkrijgen voor hergebruik voor uw eigen doeleinden, kunt u een e-mail sturen naar: Hello@hrtoolz.online (of postadres hieronder).

De categorieën persoonlijke gegevens die TalentAcquisitie.be heeft verzameld over consumenten, de categorieën bronnen waaruit persoonlijke gegevens worden verzameld, het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen (indien van toepassing) van persoonlijke gegevens, de categorieën derden met wie TalentAcquisitie.be persoonlijke gegevens deelt, en de specifieke persoonlijke gegevens die TalentAcquisitie.be heeft verzameld over consumenten, zijn over het algemeen te vinden in dit privacybeleid.

Als u echter aanvullende informatie nodig heeft en/of uw rechten onder de CCPA wilt uitoefenen om de categorieën en specifieke persoonlijke gegevens die HRTOOLZ.online verzamelt op te vragen, kunt u een e-mail sturen naar: [Emailadres van de contactpersoon] (of het postadres hieronder) en "CCPA-verzoek" in de onderwerpregel vermelden.

Uw persoonlijke gegevens wissen of verwijderen

Dit gedeelte is van toepassing op alle persoonlijke informatie die is verzameld door TalentAcquisitie.be van EU-ingezetenen of Californische consumenten.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist en u in de EU woont, kunt u een e-mail sturen naar: Hello@hrtoolz.online (of het postadres hieronder).

Uw Californische privacyrechten

Hieronder leggen we uit hoe uw unieke rechten als Californische consument van toepassing zijn.

Als u een Californische consument bent en uw persoonlijke informatie wilt laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar: Hello@hrtoolz.online (of het postadres hieronder) en "CCPA-verzoek" opnemen in de onderwerpregel.

Om af te melden voor marketingcommunicatie

Als u wilt dat TalentAcquisitie.be stopt met communiceren voor marketingdoeleinden, klikt u op de afmeldlink in de e-mails of stuurt u een e-mail naar Hello@hrtoolz.online.

Om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens door TalentAcquisitie.be op een andere manier wilt beperken, kunt u een e-mail sturen naar Hello@hrtoolz.online (of het postadres hieronder).

Om af te zien van de verkoop van uw persoonlijke informatie

Californische consumenten kunnen hun recht uitoefenen om af te zien van de verkoop van hun persoonlijke informatie (indien van toepassing) door contact met ons op te nemen.

Vragen, zorgen of klachten

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over de persoonlijke gegevenspraktijken van TalentAcquisitie.be of dit Privacybeleid, moedigen we u aan om contact met ons op te nemen.

Als u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een schending van uw rechten door TalentAcquisitie.be onder dit Privacybeleid, en HRTOOLZ.online uw klacht niet redelijkerwijs heeft behandeld, kan elke inwoner van de EU ook een klacht indienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

Contactpersoon voor TalentAcquisitie.be:

Naam: Hans Mangelschots

Functie: Zaakvoerder HRTOOLZ.online / Organisator TalentAcquisitie.be 

E-mail: Hans.Mangelschots@hrtoolz.online

Postadres: Maalderstraat 43, 2290 Vorselaar - België

bottom of page