top of page

Relevant rekruteren (05) - Innovatieve Internationaliteit

In een wereld waar afstand steeds minder relevant wordt en de globalisering van de arbeidsmarkt in volle gang is, moeten organisaties in de BeNeLux en daarbuiten niet alleen slimme strategieën ontwikkelen om talent aan te trekken en te behouden. Door de connectiviteit heeft het landschap van talentwerving namelijk al een tijdje de geografische grenzen overschreden. Veel organisaties, of het nu grote multinationale ondernemingen zijn of kleinere bedrijven, opereren op wereldwijde schaal. Als gevolg daarvan is het wervingsproces voor hen geëvolueerd tot een echt internationaal streven.

innovatieve internationalisering

Een opvallende trend in dat internationale streven is de verschuiving naar het benutten van globale talentpools. Organisaties zijn niet langer beperkt tot het zoeken naar kandidaten binnen hun directe geografische omgeving. Ze kijken steeds vaker over de grenzen heen om het juiste talent voor hun behoeften te vinden.


Hoewel de potentiële voordelen van internationale talentwerving aanzienlijk zijn, gaat dit gepaard met uitdagingen die recruiters effectief moeten aanpakken:


  • Effectieve communicatie is essentieel tijdens het wervingsproces. Taalbarrières kunnen leiden tot misverstanden en verkeerde interpretaties.

  • Het coördineren van interviews en communicatie over meerdere tijdzones kan logistiek uitdagend zijn en kan tot vertragingen leiden.

  • Internationale werving kan kostbaar zijn, met uitgaven voor reizen, verhuizing en naleving van de wet- en regelgeving.


Verschillende landen hebben uiteenlopende arbeidswetten, visumvereisten en werkgelegenheidsvoorschriften. Het navigeren door deze juridische complexiteiten kan een ontmoedigende taak zijn voor recruiters. Het begrijpen en respecteren van culturele verschillen is cruciaal bij internationale werving. Wat in de ene cultuur als gangbaar wordt beschouwd, kan in een andere als ongepast worden gezien.


In dit artikel


Globale Talentwerving

Internationale talentwerving biedt organisaties diverse aantrekkelijke kansen. Het overstijgen van nationale grenzen in de zoektocht naar talent vergroot de pool van beschikbare kandidaten, waardoor de kans toeneemt om de meest geschikte medewerkers te vinden. Deze aanpak zorgt niet alleen voor diversiteit in talent maar brengt tevens een wereldwijd perspectief naar de organisatie, wat in onze steeds meer onderling verbonden wereld van onschatbare waarde is.


  • Lokaal werven in nieuwe markten kan organisaties helpen om diepgaand inzicht te verkrijgen in lokale marktcondities en zich beter aan te passen aan de vereisten van die specifieke markten.

  • Het werken met diverse teams, vaak voortkomend uit internationale werving, kan de innovatie en creativiteit binnen de organisatie stimuleren, wat weer leidt tot verbeterde probleemoplossing en besluitvorming.

  • Hoewel internationale werving kosten met zich meebrengt, kunnen deze investeringen zich op de lange termijn uitbetalen in de vorm van verhoogde productiviteit en verminderd personeelsverloop.


Het belang van internationale talentwerving wordt onderstreept door het "Global Talent Competitiveness Index" van 2020, gepubliceerd door INSEAD, waaruit blijkt dat Nederland op de 9e en België op de 12e plaats staan in de wereldwijde ranglijst van landen die internationaal talent aantrekken (INSEAD, 2020).


Labour rights index
Bron grafiek: https://labourrightsindex.org/

Ook bij de Labour Rights Index werden onze Lage Landen in 2022 hoog aangeschreven als het aankomt op “decent work”, met zelfs de hoogste score voor België (samen met Griekenland). Dat is een pluim op de hoed van alle Belgische ondernemingen en HR-verantwoordelijken: België staat op nummer één als het aankomt op fatsoenlijk werk! Ik heb het echter nergens gepubliceerd gezien en vermoed dat het niet werd opgepikt. Thans, als we iets goed doen, mag het ook gezegd worden.


Onze arbeidsmarkt heeft dus niet alleen veel vacatures, het biedt officieel ook de betere jobs van de hele wereld aan! Waarom pakken we er dan niet mee uit?


Mondiale Detachering

Internationale detachering is eveneens een waardevolle troef voor organisaties bij het aantrekken van toptalent. Dit omvat het tijdelijk plaatsen van werknemers in een ander land om specifieke vaardigheden en expertise aan te trekken. Dit is met name van belang in sectoren waar zeldzame of zeer gespecialiseerde kennis vereist is.

Door internationale detachering kunnen bedrijven specifieke vaardigheden in huis halen, zelfs als die elders schaars zijn. Denk bijvoorbeeld aan een IT-bedrijf in de BeNeLux dat een gedetacheerde, gespecialiseerde software-ingenieur uit India inhuurt om te helpen bij een nieuw project.


Dit type detachering brengt ook diversiteit op de werkvloer, omdat het werknemers uit verschillende landen en culturen samenbrengt. Diverse teams brengen vaak diverse perspectieven en ideeën met zich mee, wat innovatie en creatieve oplossingen kan stimuleren. Bovendien stelt internationale detachering werknemers in staat om internationale ervaring op te doen en best practices uit verschillende delen van de wereld te leren, wat zowel hun professionele ontwikkeling als de groei van de organisatie ten goede komt.


Een onderzoek van Deloitte ("Global Human Capital Trends 2021") benadrukt het belang van internationale detachering voor organisaties die streven naar groei en innovatie. Het rapport stelt dat organisaties die de mogelijkheid om werknemers internationaal te detacheren omarmen, beter gepositioneerd zijn om een concurrentievoordeel te behalen. Het stelt hen in staat om de nuances van nieuwe markten beter te begrijpen en zich aan te passen aan lokale marktcondities. Dit kan essentieel zijn voor organisaties die hun activiteiten willen uitbreiden naar nieuwe geografische gebieden.


Technologische ondersteuning

Technologie speelt een cruciale rol bij het aanpakken van veel van deze uitdagingen. Organisaties maken steeds vaker gebruik van internationale vacaturebanken en professionele netwerksites om een breder publiek van potentiële kandidaten te bereiken.


Via videoconferentie- en interview platforms organiseert men interviews op afstand, waardoor organisaties kandidaten van overal ter wereld kunnen beoordelen zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn.

Vervolgens kunnen Applicant Tracking Systems (ATS) of kandidaat opvolgsystemen met meertalige mogelijkheden het wervingsproces stroomlijnen door het beheren van sollicitaties, communicatie en gegevens in verschillende talen en regio's.

Tenslotte kunnen AI gebaseerde machinevertaling tools ook helpen bij het overbruggen van taalbarrières door cv's, e-mails en interview transcripties in realtime te vertalen. Alleen dient men op te letten bij de interpretatie van de input en de analyses. Zo zijn er bijvoorbeeld toch wel wat verschillen bij het interpreteren van Nederlands of Vlaams als taal.

Internationaal talent is voor organisaties in de BeNeLux finaal een strategische zet.

De beschikbaarheid van internationale, digitale wervingskanalen en platforms maakt het gemakkelijker dan ooit om wereldwijd te werven. Echter, succesvolle internationale werving vereist meer dan alleen technologie. Het vraagt om gepersonaliseerde strategieën die rekening houden de culturele verschillen, juridische vereisten en arbeidsmarktcondities in verschillende landen. Lokale aanpassingen zijn daarom essentieel, aangezien wat in het ene land werkt, mogelijk niet effectief is in een ander land.

Bovendien moeten organisaties culturele sensitiviteit tonen, zoals het bieden van flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden en het respecteren van de taal van communicatie. Met de juiste aanpak kunnen organisaties in de BeNeLux toegang krijgen tot een wereldwijde pool van talent en zich (nog) beter positioneren voor groei en succes in een steeds meer geglobaliseerde arbeidsmarkt.


Volgende keer

In de BeNeLux en wereldwijd ondergaat de rekruteringsindustrie een transformatie die wordt aangedreven door de opkomst van een nieuwe generatie kandidaten die ik "loopbaanassertievelingen" noem. Daar gaan we dus in het volgende artikel verder op door.


Alvast dank voor het lezen en veel succes!


- Auteur

 

Bronnen:

INSEAD. (2020). Global Talent Competitiveness Index 2020.

LinkedIn. (2021). LinkedIn About Us.

Intelligence Group. (2020). Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek.

Deloitte. (2020). The future of workforce rewards.

Microsoft Global Talent Acquisition: Best Practices for Attracting Diverse Candidates


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page